การใช้ Landing Page เพื่อสร้างรายชื่อ ลูกค้า และเพิ่มการมีปฏิสัมพันธ์
  Landing page คือ หน้าเว็บแรกที่ปรากฏขึ้นเมื่อเกิดการคลิกจากลิงค์ใดลิงค์หนึ่ง ยกตัวอย่างเช่น ลิงค์จากอีเมล, โพสต์ของ Social media, แคมเปญโฆษณาของ Facebook, อีเมลโฆษณา หรือแม้กระทั่งโฆษณาที่คำนวณค่าใช้จ่ายจากการคลิก เป็นต้น ลิงค์ที่ปรากฏขึ้นทั้งหมดจะถูกส่งไปยัง Landing pages และสร้างการมีปฏิสัมพันธ์ของ ลูกค้า ไปยังเว็บไซต์

Landing pages เป็นเครื่องมือทางการตลาดชนิดหนึ่งที่มีประโยชน์ต่อการสร้างลูกค้าและเปลี่ยนจากผู้เข้าชมเว็บไซต์ให้กลายเป็นรายได้สู่ธุรกิจของคุณ...คุณคิดอย่างไรกับการใช้ Landing Page เพื่อการตลาด? ลองบอกเราว่าคุณคิดอย่างไร! Line ID: top affairs or www.parisbangkokplus.com

การใช้ Landing Page เพื่อสร้างรายชื่อ ลูกค้า และเพิ่มการมีปฏิสัมพันธ์

Landing page คือ หน้าเว็บแรกที่ปรากฏขึ้นเมื่อเกิดการคลิกจากลิงค์ใดลิงค์หนึ่ง ยกตัวอย่างเช่น ลิงค์จากอีเมล, โพสต์ของ Social media, แคมเปญโฆษณาของ Facebook, อีเมลโฆษณา หรือแม้กระทั่งโฆษณาที่คำนวณค่าใช้จ่ายจากการคลิก เป็นต้น ลิงค์ที่ปรากฏขึ้นทั้งหมดจะถูกส่งไปยัง Landing pages และสร้างการมีปฏิสัมพันธ์ของ ลูกค้า ไปยังเว็บไซต์

หน้าเว็บประเภทนี้สร้างขึ้นเพื่อโน้มน้าวให้ผู้เช้าชมเว็บไซต์มีปฏิสัมพันธ์บางอย่างซึ่งส่วนใหญ่เป็นหน้าเว็บที่แยกออกต่างหากไม่สามารถเชื่อมโยงกับหน้าเว็บไซต์หลักของผลิตภัณฑ์บริการได้โดยตรง

Landing pages บางประเภทพยายามโน้มน้าวผู้เข้าชมให้มีการตอบสนองกับเว็บไซต์ เช่น การคลิกไปยังหน้าหลักเว็บไซต์อื่น ดาวน์โหลดระบบหนังสือออนไลน์ กรอกข้อมูลเพื่อติดตามข่าวสาร นัดหมายเวลา หรือ การสมัครเพื่อการทดลองใช้ฟรี เป็นต้น

ลองคิดดูว่าคุณจะเสียโอกาสไปมากเพียงใด หากคุณไม่ใช้งานระบบ Landing pages และคุณจะสามารถบอกเล่าเรื่องราวผลิตภัณฑ์/บริการของคุณได้อย่างไร

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ของคุณจะได้รับข้อเสนอจากแหล่งข้อมูลใด? หากปราศจากการใช้ระบบ Landing pages

นั่นคือสาเหตุว่าทำไม Landing page จึงเกิดขึ้นมา

Landing pages เปรียบเสมือนประตูหน้าร้านในยุคดิจิทัลของคุณ

โดยหน้าที่หลักใช้เป็นแหล่งอ้างอิงแรกเพื่อการโฆษณาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์/การบริการ

Landing pages ที่ดีต้องสามารถเพิ่มการเติบโตของบริษัทได้อย่างก้าวกระโดด หากสร้างอย่างถูกวิธีจะต้องสามารถดึงดูดผู้ใช้งานในทุกๆ ขั้นตอนตลอดถึงการปิดการขายผลิตภัณฑ์/การบริการ

ผู้เข้าชมต้องได้รับคุณค่าจากหน้าเว็บไซต์หลักที่พวกเขาได้เข้าชม คุณจึงได้รับความไว้วางใจและได้ข้อมูลติดต่อกลับจากพวกเขา วิธีนี้คุณจะสามารถติดต่อกลับไปหาพวกเขาในอนาคตเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีได้ และสิ่งสำคัญที่สุดทำให้รายชื่อเหล่านั้นกลายมาเป็นลูกค้าของคุณ

ทำไมคุณควรใช้งาน Landing Page?

เหตุผลสำคัญที่สุด คือ Landing Pages ช่วยเพิ่มอัตราการมีปฏิสัมพันธ์ของลูกค้า

โปรโมชันที่ส่งไปหาลูกค้า หรือ หน้า Landing pages ของโปรโมชัน ต้องสามารถเพิ่มการมีปฏิสัมพันธ์ของผู้เข้าชมได้ เช่น เมื่อเกิดการคลิกโฆษณาของผู้เข้าชม การคลิกนั้นต้องสามารถพาไปยังข้อมูลของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ที่พวกเขาต้องการ และเกิดการมีปฏิสัมพันธ์บนเว็บไซต์ได้ เป็นต้น

ในขณะเดียวกัน หน้าเว็บไซต์หลัก ของคุณออกแบบมาเพื่อจุดประสงค์อันหลากหลาย โปรโมทแบรนด์ของคุณ รวมไปถึงลิงค์เพื่อการเข้าถึงภายในเว็บไซต์ที่ซับซ้อน อาจไม่เหมาะต่อการสร้างการมีปฏิสัมพันธ์แบบทันที ในทางกลับกันคุณควรลบทุกๆ ลิงค์ที่ปรากฏบน Landing pages แต่ไม่สามารถสร้างการมีปฏิสัมพันธ์ได้ เพราะจะสร้างความคลุมเครือให้กับผู้เข้าชมและลดอัตราการมีปฏิสัมพันธ์

Landing pages ที่ออกแบบมาเป็นอย่างดี สามารถเพิ่มการมีปฏิสัมพันธ์จากแคมเปญโฆษณาต่างๆ หรือแคมเปญอีเมลทางการตลาดได้ หากเปรียบเทียบกับการพาผู้เข้าชมไปยังหน้าเว็บไซต์หลัก วิธีการนี้มีประสิทธิภาพกว่าเพราะการพาผู้เข้าชมไปยังหน้า Landing pages จะบอกจุดประสงค์และเป้าหมายของการมีปฏิสัมพันธ์ได้ชัดเจนมากกว่า

ประโยชน์ของการใช้งาน Landing page Landing pages

Landing pages ที่ดีต้องสามารถเพิ่มการเติบโตของบริษัทได้อย่างก้าวกระโดด หากสร้างอย่างถูกวิธีจะต้องสามารถดึงดูดผู้ใช้งานในทุกๆ ขั้นตอนตลอดถึงการปิดการขายผลิตภัณฑ์/การบริการ

เป็นเครื่องมือทางการตลาดชนิดหนึ่งที่มีประโยชน์ต่อการสร้างลูกค้าและเปลี่ยนจากผู้เข้าชมเว็บไซต์ให้กลายเป็นรายได้สู่ธุรกิจของคุณ

1.สนับสนุนเป้าหมายทางธุรกิจของคุณ

Landing pages มีประโยชน์ต่อธุรกิจของคุณ เพราะสามารถเป็นช่องทางจากการคัดกรองการเข้าถึงของผู้เข้าชมเฉพาะกลุ่มได้ และยังเป็นเครื่องมือชี้วัดความสำเร็จของการโฆษณาอีกทางหนึ่งด้วย

Landing pages ออกแบบมาเพื่อสร้างการมีปฏิสัมพันธ์เฉพาะ โดยเฉพาะปฏิสัมพันธ์ที่ส่งผลโดยตรงกับธุรกิจของคุณ ยกตัวอย่างเช่น:

ลงทะเบียนเพื่อเก็บรายชื่ออีเมลทางธุรกิจ
เพื่อสร้างฟอร์มกรอกข้อมูลการติดต่อ
ติดตามข่าวสารจากแบรนด์
ซื้อ ผลิตภัณฑ์/การบริการ
ขอคำปรึกษา

2.เพิ่มการมีปฏิสัมพันธ์ Landing pages

เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจให้คุณ เพราะยิ่งมีปฏิสัมพันธ์มากขึ้นเพียงใด ยิ่งส่งผลต่อการเข้ามาของลูกค้าและรายได้สู่ธุรกิจของคุณมากขึ้นเท่านั้น

3.สร้างข้อมูลทางธุรกิจและข้อมูลภายใน

เมื่อคุณเชื่อมโยง Landing pages ไปยังแคมเปญใดแคมเปญหนึ่ง คุณจะทราบถึงผลลัพธ์ว่าแคมเปญนั้นมีความเชื่อมโยงถึงแหล่งที่มาทางใดมากที่สุด (Facebook, Google campaign, Twitter, Instagram) หรือ ได้รายชื่อผู้มีปฏิสัมพันธ์จากแคมเปญใดมากที่สุด โดยข้อมูลเหล่านี้สามารถใช้เพื่อต่อยอดในการวางแผนการตลาดต่อไปได้

ติดตามพฤติกรรมของผู้ใช้งาน คือประโยชน์อีกหนึ่งอย่างจาก Landing pages ข้อมูลภายในประเภทนี้จะทำให้คุณเข้าใจผู้เข้าชมเว็บไซต์ของคุณได้มากขึ้น หรือ หากมองให้ลึกลงไป คุณจะสามารถเข้าถึงความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าชมและพัฒนากลยุทธ์ของแคมเปญให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการพัฒนาประสิทธิภาพโดยรวมอีกด้วย

4.พัฒนาประสิทธิภาพแคมเปญคำค้นหา

โดยการใช้ Landing pages คุณจะสามารถสร้างรายชื่อผู้มีปฏิสัมพันธ์ได้มากกว่าการใช้ลิงค์เพื่อส่งพวกเขาไปยังหน้าหลักบนเว็บไซต์

Landing Pages ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ในแคมเปญโฆษณาโดยเฉพาะ โดยดึงผู้เข้าชมที่สนใจเฉพาะกลุ่มไปยังหน้าเว็บไซต์ที่ถูกสร้างขึ้นโดยเฉพาะเช่นเดียวกัน เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะกลุ่ม และเพิ่มโอกาสในการสร้างให้กลายเป็นลูกค้าในอนาคต

ในอีกด้านนึง หากโฆษณาของคุณส่งผู้เข้าชมของคุณไปยังหน้าเว็บไซต์หลัก (ข้อมูลโดยรวมของผลิตภัณฑ์/การบริการ) ผู้เข้าชมอาจรู้สึกสับสนต่อหน้าเว็บหลัก และถูกพาไปยังลิงค์ต่างๆ ที่พวกเขาไม่สนใจ เหตุการณ์นี้จะลดโอกาสการเปลี่ยนพวกเขาให้เป็นลูกค้าของคุณในอนาคต

5.เพิ่มรายชื่ออีเมลของคุณ

เมื่อมีผู้เข้าชมกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม คุณสามารถสร้างปุ่มสำหรับการนำเข้ารายชื่ออีเมลอย่างถูกต้อง หรือ Opt-in process ซึ่งพวกเขาจะติดตามแบรนด์คุณจากช่องทางอีเมล ทำให้คุณสามารถสื่อสารหาพวกเขาได้อย่างอิสระ แต่ต้องคำนึงถึงการโฆษณาที่พอดี โดยคุณอาจจะสามารถเปลี่ยนพวกเขาให้กลายเป็นลูกค้าได้ในอนาคต

6.เพิ่มความน่าเชื่อถือ

ถ้าผู้ใช้งานเกิดความรู้สึกว่า Landing Pages ตอบสนองต่อความต้องการของพวกเขาได้เป็นอย่างดี โดยคุณช่วยให้ผู้ใช้งานบรรลุเป้าหมาย ผู้ใช้งานจะมีความเชื่อใจและไว้วางใจในแบรนด์ของคุณมากขึ้นและส่งผลโดยตรงต่อการสร้างการรับรู้ในแบรนด์ของคุณ

วิธีการในการเพิ่มความไว้วางใจจากผู้ใช้งาน คือ แสดงผลการใช้งานจากผู้ใช้งานจริง ว่าผลิตภัณฑ์/การบริการของคุณได้รับผลตอบรับเป็นอย่างไร หรือ การนำเสนอความสำเร็จจากการใช้งานแบรนด์ของคุณ สิ่งต่างๆ เหล่านี้จะช่วยเพิ่มความมั่นใจในการตัดสินใจของผู้ใช้งานบนหน้า Landing Pages มากขึ้น ทำให้พวกเขารู้สึกปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

7.เพิ่มการรับรู้ในแบรนด์

การใช้งาน Landing Pages โดยการเพิ่มความเป็นตัวตนที่หนักแน่นของแบรนด์ เป็นการสร้างการรับรู้ในแบรนด์ทางอ้อม

เพราะมันสร้างโอกาสให้ผู้ใช้งานจดจำความเป็นแบรนด์ของเรา และเพิ่มโอกาสการมีปฏิสัมพันธ์ให้มากขึ้น เมื่อมีผู้ใช้งานปรากฏบน Landing Pages พวกเขาจะรู้สึกคุ้นเคยกับรูปแบบชุดสี สไตล์การจัดวาง ที่เป็นเอกลักษณ์แบบเดียวกันกับบนหน้าเว็บไซต์หลัก

ลักษณะหน้าตาของ Landing Page อันยอดเยี่ยม การออกแบบ

ด้านบนของหน้า Landing Pages จะเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้เข้าชม
 
“หนทางเดียวที่ Landing Pages ของคุณควรจะมีได้คือ ลิงค์ จากปุ่มกดเพื่อการมีปฏิสัมพันธ์ หรือ ไม่ก็เครื่องหมายกากบาทมุมหน้าเว็บไซต์นั้นๆ”      จำไว้ว่า Landing Pages ของคุณควรเป็นดังกระจกที่สะท้อนถึงการออกแบบเดียวกันกับเว็บไซต์หลัก เพื่อเพิ่มความเข้าถึงในแบรนด์ และการสร้างการรับรู้ในแบรนด์อีกด้วย:      รูปแบบและการวัดประสิทธิภาพของ Landing Pages เพื่อการตลาด ขึ้นอยู่กับสื่อที่ใช้ในการโฆษณา

การออกแบบหรือดีไซน์มีความสำคัญมากพอๆ กัน เพราะการดีไซน์ที่ดีช่วยเพิ่มอัตราการกดของ ปุ่มกดเพื่อการมีปฏิสัมพันธ์ นั่นคือสาเหตุว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่กล่าวถึง Landing Pages ยิ่งมีรายละเอียดน้อย หรือ ยิ่งไม่ซับซ้อนยิ่งสร้างการมีปฏิสัมพันธ์ได้มากขึ้น

จำไว้ว่า Landing Pages ของคุณควรเป็นดังกระจกที่สะท้อนถึงการออกแบบเดียวกันกับเว็บไซต์หลัก เพื่อเพิ่มความเข้าถึงในแบรนด์ และการสร้างการรับรู้ในแบรนด์อีกด้วย: รูปภาพกราฟฟิก ภาพลักษณ์และความรู้สึกของเว็บไซต์ ชุดสีและแบบอักษรบนเว็บไซต์ของคุณ หาก Landing Pages ของคุณเชื่อมโยงไปยังแคมเปญอีเมล ต้องมั่นใจว่า Landing Pages นั้นให้กลิ่นอายของเว็บไซต์หลักและรู้สึกได้ถึงการรับอีเมล หากการออกแบบไม่มีการสอดคล้องกัน ผู้เข้าชมอาจสงสัยว่าพวกเขาเข้ามาถูกเว็บไซต์หรือไม่ หรือ พวกเขากดเพื่อรับข่าวสารทางอีเมลได้จริงหรือไม่